İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Başvuru Süreci

basvurusüreci

Adım 1: İSÜTECH Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinde yer almak isteyen girişimcilerin ilk olarak “tto.istinye.edu.tr” web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Adım 2: Başvurusunu yapan girişimci, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ekibi tarafından incelenir ve yenilikçi fikirler başvurular arasından belirlenerek değerlendirme sunumlarına davet edilirler. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyelerine sunumlarını yapan girişimcilerin sürece devam edip etmeyecekleri bu sunumlar sonucunda belirlenir.

Adım 3: Ön Kuluçka Süreci 3 Ay, Kuluçka Süreci 12 Ay olarak programlanmıştır.

Her iki süreçte de girişicimciler İSÜTECH imkanlarından faydalanabilecektir.

Ön Kuluçka Programına fikir aşamasında olan, MVP’si oluşmamış, başlangıç aşamasındaki ekipler başvuru yapabilir. Kuluçka sürecine ise şirketleşmeye yakın olan, ürünü oluşmaya başlamış ekipler kabul edilmektedir.

Ön Kuluçka sürecini başarıyla tamamlayan girişimci gruplarına Kuluçka sürecine geçişleri için sunum hakkı tanınacak ve değerlendirme yapılacaktır.