Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Birimi

> Ekibimiz > Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Birimi

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Birimi, yenilikçi yönü olan fikirlerin ticari değeri olan bir ürüne çevrilmesi ve ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmaktadır.

  • Girişimcilere iş fikirlerini veya şirketlerini hayata geçirebilecekleri program, platform, fiziksel altyapıyı sağlanması.
  • İSÜ akademisyen ve öğrencilerinin girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması, üniversitemizde girişimcilik kültürünün arttırılması ve yaygınlaştırılması.
  • Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin ticarileştirilmesi için teşvik ve destekler sağlanması.
  • Girişimcilere fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunmak ve ticarileşmeyi destekleyecek aktivitelerin sunulması.
  • Üniversitemiz bünyesinde girişimcilikle ilgili birimlerle işbirliğinin sağlanması.

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Birimi Sorumlusu:

Melike ARSLAN FAİDECİ

melike.arslan@istinye.edu.tr