Ulusal ve Uluslarası Projeler Birimi

> TTO Birimleri > Ulusal ve Uluslarası Projeler Birimi

Ulusal ve Uluslararası Projeler Birimi, İSÜ akademisyenlerinin Ar-Ge yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Akademisyenlerin geliştireceği projelerin, doğru ve etkin biçimde uygun fon mekanizmasına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

  • Destek Programlarının duyurulması ve hedef kitleye ulaştırılması.
  • Proje kurgu ve bütçelendirme desteği.
  • Proje yazım ve başvuru desteği.
  • Projenin diğer birimlerle ilişkilendirilmesi.