Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

> Ekibimiz > Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi,  İSÜ akademisyenlerinin proje ve buluşlarının ticarileşmesi amacıyla, farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla, Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve özendirilmesini hedeflemektedir. Girişimci akademisyen-Sanayici eşleştirme hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.

  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, ticarileştirilmesi,
  • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,
  • İş geliştirme zemini oluşturacak “Buluşma İstasyonları” faaliyeti ; girişimci akademisyen ve sanayicilerin bir araya getirilmesini amaçlayan toplantılar
  • Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında proje ve faaliyetlerinin birbirleriyle eşleştirmeleri.