Istinye University Technology Transfer Office

IP Rights Executive and Commercialization Office

Patent ve Lisanslama Birimi, akademisyenlere, girişimcilere ve öğrencilere buluşlarının değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik destek vermektedir. Ayrıca buluşlar için ticarileştirme faaliyetleri kapsamında patent ve faydalı model değerlemesi gibi hizmetler sunmaktadır.

  • Üniversitemiz içinde bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlemektedir.
  • Üniversitemizde üretilen teknolojinin korunması ve ticarileştirme aşamalarında birebir hizmet vermektedir.
  • Buluşların lisanslanabilmesi amacıyla görüşmeler yapmak ve teklif sunma gibi hizmetler verilmektedir.
  • Ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerinde destek olmaktadır.