Istinye University Technology Transfer Office

İstinye Üniversitesi ile Bilişim Vadisi arasında Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alan Tahsis Sözleşmesi İmzalandı!

İstinye Üniversitesi ile Bilişim Vadisi arasında imzalanan sözleşme ile Bilişim Vadisi İstanbul yerleşkesinde İstinye Üniversitesinin teknoloji geliştirme amaçlı kullanabileceği alanın üniversitemize tahsisi gerçekleşmiştir. İlaveten, Üniversitemiz senato kararı ile bu alanda İSÜ Girişimcilik, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezimiz oluşturulmuştur.

Bilişim Vadisi İstanbul Yerleşkesinde yer alan İSÜ Teknoloji Geliştirme Alanında; Girişimcilik, Kuluçka ve Ar-Ge firmaları yer alabilecektir. Ayrıca, bu oluşum aşağıdaki amaçlara da hizmet etmek üzere kullanılacaktır;

• İSÜ Girişimcilik, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi, İstinye Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerini odağına alarak yenilikçi yöne sahip fikirlerin ticari değeri olan bir ürüne dönüşmesi ve şirketleşmesi için girişimcilere destek olacaktır,
• Girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunacak program, platform ve fiziksel altyapı destek hizmetleri sunması,
• Girişimcilere fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunulması,
• Üniversitemiz bünyesinde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için katkı sağlanması,
• İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından kurulmuş olup Teknoloji ve Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesine katmaya teşvik edilmesi.

İSÜ Girişimcilik, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi’miz; inşa edeceği ekosistem, oluşturacağı istihdam, yaratacağı yüksek katma değerli üretim, sağlayacağı yenilikçi nitelikli ürünler ve gerçekleştireceği ihracat ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Üniversitemiz bünyesindeki bu yeni oluşumların; AR-GE ,Yazılım,Tasarım firmaları ve girişimcilerimize, sanayicilerimize, ilgili sektörlere, şehrimiz ve ülkemize hayırlı olması dileğimizle konuyu bilgilerinize sunuyoruz.