İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Hakkımızda

Üniversiteler sadece bilgiyi paylaşan değil, aynı zamanda yeni bilginin üretilmesine de liderlik eden ve bu bilginin toplum ihtiyaçlarına dönük çözümlere ulaşmasını sağlayan kurumlardır. Bu bağlamda İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), üniversitede üretilen bilimsel bilginin artırılması ve bu bilginin araştırma projeleriyle toplum yararına kullanılmasına aracılık etmektedir.

İSTİNYE TTO’nun hizmet verdiği başlıca alanlar şunlardır:

    Üniversite Sanayi İşbirliğinin Sağlanması
    Ulusal ve Uluslarası Projelerde Danışmanlık Hizmeti
    Buluşların Patentlenmesi ve Ticareleştirilmesi
    Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Kuluçka Merkezinin Yönetilmesi

İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi başta İstinye Üniversitesi Akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere tüm sanayici ve girişimcilere proje yazmadan, fikri mülkiyet haklarının korunmasına, kuluçka merkezi hizmetine kadar bir çok konuda destek vermektedir.