İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Proje Yönetim Ofisi

İstinye Üniversitesi, 2021-2025 Stratejik Planında ’da belirtildiği üzere faaliyetlerini Araştırma, İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme, Eğitim Öğretim, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi ve Kurumsal Kültür olmak üzere 4 alanda yürütmektedir.

Tüm bu faaliyet alanlarına bağlı olarak Üniversitenin tüm paydaşlarından gelen fikir bildirimlerinin incelenmesi ve projelendirilmesi amacıyla kurulan Proje Yönetim Ofisi, Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisine bağlı bir birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

PYO, öncelikli olarak kurum stratejik amaçları doğrultusunda akademisyenlerimizin araştırma yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla öz kaynaklı (BAP) yürütülen projelerin yanı sıra Ulusal ve Uluslararası destek programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler sunmakta olup, üniversitenin tüm paydaşlarının (akademisyen, öğrenci, mezun, idari personel, dış paydaşlar vb.) yenilikçi ve inovatif fikirlerinin toplandığı ofis olarak da hizmet vermektedir.

Proje Yönetim Ofisi Altında 4 Ana Birim yürütülmektedir.

  • Proje Destek Birimi: İstinye Üniversitesi akademisyenlerinin, öğrencilerinin ve iş dünyasının ulusal/uluslararası destek programlarından haberdar olmalarını sağlamakta ve bu programlardan yararlanmaları hususunda destek vermektedir
  • BAP Koordinasyon Birimi: İstinye Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ve bilimsel faaliyetlerin değerlendirildiği BAP Komisyonu’na bağlı işlerin yürütülmesi, Komisyon tarafından kabul edilen projelerin, mali açıdan izlenmesi ve çıktılarının raporlanması hususunda destek vermektedir
  • Proje Yürütüme Birimi: İstinye Üniversitesi akademisyenlerinin, ulusal/uluslararası destek programları tarafından desteklenmeye hak kazanmış projelerinin teknik/mali/hukuki süreçlerinin yürütülmesi ve Proje Teşviklerinin değerlendirilmesi hususunda destek vermektedir
  • ISU YES_Yenilik ve Sürdürülebilirlik Birimi: İstinye Üniversitesi tüm paydaşlarının sunduğu inovatif ve yenilikçi fikirlerin değerlendirildiği ve projelendirildiği birimdir

Proje Yönetim Ofisine (pyo@istinye.edu.tr) adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz.