İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi

İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSÜTECH) Üniversite-Sanayi İş Birliği (ÜSİ) Ofisinin amacı araştırma sonuçlarının kamu, üniversite ve sanayinin iş birliği marifetiyle katma değeri yüksek ürünlere, mevcut ürünlerde yeni işlevlere ve sosyoekonomik çıktıya dönüşmesi hedefiyle Üniversite ile Sanayi arasında sürdürülebilir bir iş birliği sağlamaktır.

Sanayinin ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapan akademisyen/araştırmacılar ile doğru çözümler üretmeyi amaçlayan İSÜTECH Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi, Ar-Ge odaklı iş birliği sürecinin profesyonel olarak yürütülmesini sağlayan bir ara yüzdür.

Üniversite-sanayi iş birlikleri ile katma değeri yüksek Ar-Ge projelerinin ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ar-Ge odaklı üniversite-sanayi iş birlikli çalışmalarda araştırma ve deneysel geliştirme taramaları için önerilen standart uygulama olarak Frascati Kılavuzu referans alınmaktadır.

İSÜTECH Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

 • Akademisyen/araştırmacıların bilimsel çalışmalarının sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlama,
 • Sanayiden gelen Ar-Ge odaklı ihtiyaç taleplerini karşılamak amacıyla ilgili alanda çalışan akademisyen/araştırmacılara yönlendirilerek olası proje ve ortaklıkların zemininin hazırlanmasını ve iş birliğinin gerçekleştirilmesini sağlama,​
 • Sanayinin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarıyla desteklenmesinde ara yüz görevinde bulunma,
 • Sanayi odaklı ulusal ve uluslararası hibe/fon kaynakları ile ilgili akademisyen/araştırmacılara ve sanayicilere bilgilendirmeler yapmak.
 • Akademisyen/araştırmacıların sanayide profesyonel gelişim fırsatlarını yakalamasını sağlama,
 • Ulusal ve uluslararası iş ortaklarının oluşturulmasını sağlama,
 • Disiplinlerarası iş birliği yaparak sanayinin İSÜ imkanlarından yararlanmasını sağlama,
 • İSÜ ve sanayi arasında yapılan sözleşme ve iş birlikleri süresince tarafların ihtiyaçları olan teknik, idari, mali ve hukuki destek sağlama ve taraflararası koordinasyon kurma.

İSÜTECH tarafından yürütülen Üniversite Sanayi İş Birliği örnek modelleri:

 • İş geliştirme ve ihtiyaç analizi bazlı üniversite-sanayi iş birlikleri,
 • Proje bazlı ve süreli üniversite-sanayi iş birlikleri,
 • Çoklu ortaklı üniversite-sanayi ve kamu-üniversite-sanayi iş birlikleri,
 • Sanayi odaklı teze dayalı üniversite-sanayi iş birlikleri,
 • Eğitim temelli ve öğrenci merkezli projelere dayalı üniversite-sanayi iş birlikleri.

Üniversite-Sanayi İş Birliği-Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.