İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi

ISU TECH Üniversite Sanayi İş birliği Ofisi, İSÜ akademisyenlerinin proje ve buluşlarının ticarileşmesi amacıyla, farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla, Üniversite-Sanayi iş birliğinin sağlanması, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversite ve Sanayi arasındaki iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında proje yazma talepleri, proje destek başvuru talepleri, proje hibe ve teşvik destekleri, akademik danışmanlık hizmetleri, proje ortak arama, projeye uygun akademisyen veya sanayici bulma (anahtar kelimeler, deneyimler gibi birçok alandan eşleştirme) işlemleri ISU TECH tarafından yönetilmektedir.

Birimin ana çalışma ekseni, üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır.

Bu çerçevede ISUTECH tarafından yürütülecek faaliyetler:

  • Çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve projelendirilmesi
  • Belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması
  • İş birliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri

Birim kapsamında oluşacak çıktılar da teknoloji transferi için önemli girdiler oluşturmaktadır.