İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

BAP

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), İstinye Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladıkları projeleri İSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi ve Uygulama Esasları Kılavuzu, esas alınarak üniversite öz kaynaklarından fonlayan yapıdır. Araştırma projeleri ve sunulan bilimsel faaliyetlerin değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yönetilmektedir. BAP başvuruları BAP Koordinasyon Birimi tarafından alınmakta ve değerlendirilmek üzere komisyona sunulmaktadır. 
 

BAP Koordinasyon Birimine (bap@istinye.edu.tr) adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz.