İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

BAP

Bilimsel Araştırma Projeleri, İstinye Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladıkları projeleri, üniversitemiz kaynaklarından fonlayan yapıdır ve BAP Komisyonu tarafından yönetilmektedir. BAP başvuruları TTO tarafından alınmakta ve değerlendirilmek üzere komisyona sunulmaktadır. 
İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu, sunulan projelerin değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur. Değerlendirmeye alınacak projeler, İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış yürütücüler tarafından hazırlanan ve İstinye Üniversitesi BAP kaynaklarından desteklenmesi amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunulan bilimsel araştırma projelerini kapsar. 


BAP’a proje sunmak için;
Dokümanlar kısmında yer alan BAP yönergesine uygun olarak BAP başvuru formu doldurulmalı ve bağlı olduğunuz akademik birim onayları ile birlikte TTO’ya fiziki evraklar ile teslim edilmelidir (Dijital kopyalar için: bap@istinye.edu.tr).