İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim Ofisi

Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim Ofisi İSÜ TECH Teknoloji Transfer Ofisinin iç ve dış paydaşlarca bilinirlik çalışmalarını yürütmenin yanı sıra TTO faaliyetlerinin tanıtılması, kurum içi ve kurum dışı işbirliklerinin yürütülmesi için çeşitli iletişim, eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesi adına faaliyetler yürütmektedir.

Bu çerçevede yürütülen faaliyetler;

  • İSÜ TECH Teknoloji Transfer Ofisi bünyesindeki tüm ofislerin faaliyetlerinin iç ve dış paydaşlara aktarılması, duyurusunun yapılması ve tanıtımı,
  • Kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerin organize edilerek farkındalık ve bilinirlik çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin organize edilmesi,
  • Web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yönetimi ve etkin kullanımı
  • Eğitim, konferans, seminer, workshop, tanıtım /bilgilendirme/deneyim paylaşımı toplantıları, planlanması, uygun konu uzmanı belirlenmesi ve organizasyonun tüm sürecinin yönetilmesi,
  • İSÜ TECH Teknoloji Transfer Ofisibünyesindeki diğer ofis çalışanlarının nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunu sağlanması ve takip edilmesi,
  • İSÜ TECH Teknoloji Transfer Ofisinin kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi,
  • Etkinlik ve destek programlarına ilişkin çağrıların akademisyen ve öğrencilerimiz ile paylaşılması,
  • Akademisyenlerimize daha iyi hizmet verebilmek adına akademisyenlerimize yönelik patent, proje, şirket ve ilgili bilgilerin düzenli olarak tutulması ve takibi
  • Çağrıların e-posta, sosyal medya hesapları ve web sistesinde duyurulması ve ihtiyaç halinde çağrılara yönelik bilgilendirme etkinliklerinin planlanması faaliyetlerini yürütmektedir.