İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Hakkımızda

Teknoloji Transfer Ofisi literatürde teknoloji transferini, araştırmacılar, yenilikçiler ve girişimcilerden gelen beceri, bilgi ve teknolojileri, topluma ve üniversitelere karşılıklı olarak fayda sağlayan ekonomik bir değer yaratan topluma aktarmayı sağlayan bir değer zinciri olarak tanımlanmaktadır.


Üniversiteler sadece bilgiyi paylaşan değil, aynı zamanda yeni bilginin üretilmesine de liderlik eden ve bu bilginin toplum ihtiyaçlarına dönük çözümlere ulaşmasını sağlayan kurumlardır. Bu bağlamda İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSÜ TECH), üniversitede üretilen bilimsel bilginin artırılması ve bu bilginin araştırma projeleriyle toplum yararına kullanılmasına aracılık etmektedir.


İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ISU TECH başta İstinye Üniversitesi Akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere tüm sanayici ve girişimcilere proje yazmadan, fikri mülkiyet haklarının korunmasına, kuluçka merkezi hizmetine kadar birçok konuda destek vermektedir.           
 

Bize tto@istinye.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.