İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Proje Destek

Proje Destek Birimi, İSÜ akademisyenlerinin Ar-Ge yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Akademisyenlerin geliştireceği projelerin, doğru ve etkin biçimde uygun fon mekanizmasına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Destek programları hakkında eğitim ve seminerler düzenleyerek sürekli ve etkin bilgilendirme yapılması,

  • Açılan çağrıların İSÜTECH web sitesi, sosyal medya ve mailing ile akademisyenlere duyurulması,
  • Projeler ile ilgili form ve kılavuzların akademisyenlere iletilmesi,
  • Akademisyen - Destek Programı eşleştirmesinin yapılması,
  • Akademisyenlerden gelen talep doğrultusunda proje ön değerlendirme konusunda destek verilmesi,
  • Proje dosyasının hazırlanması ve başvuru yapılması konularında destekler sağlanmaktadır.