İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Birimi, yenilikçi yönü olan fikirlerin ticari değeri olan bir ürüne çevrilmesi ve ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmaktadır.

  • Girişimcilere iş fikirlerini veya şirketlerini hayata geçirebilecekleri program, platform, fiziksel altyapıyı oluşturuyoruz.
  • İSÜ akademisyen ve öğrencilerinin girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmaları için destek veriyoruz.
  • Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin ticarileştirilmesi için teşvik ve destekler sunuyoruz.
  • Girişimcilere fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunuyoruz.
  • Üniversitemiz bünyesinde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için katkı sağlıyoruz.