İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Proje Destek

Proje Destek Birimi, üniversitemiz akademisyenlerinin Ar-Ge yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Akademisyenlerin geliştireceği projelerin, doğru ve etkin biçimde uygun fon mekanizmasına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu modül çerçevesinde İSÜ TECH tarafından yürütülen faaliyetlere örnek olarak; üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri olarak tanımlanabilir. Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri kapsamında üniversite çatısı altında üretilecek yeni bilgi ve teknolojiler, İSÜ TECH’in asli katma değerini oluşturacağı lisanslama ve ticarileştirme faaliyetleri için en önemli girdilerden birini oluşturmaktadır.