İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Encouraging the Diversity of the Start-Up Ecosystem in Türkiye Projesi Çağrı Dönemi Başladı!

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından yürütülen ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) tarafından desteklenen Encouraging the Diversity of the Start-Up Ecosystem in Türkiye Projesi (Türkiye‘de Start-Up Ekosistemi Çeşitliliğinin Teşvik Edilmesi Projesi) çağrı dönemi başladı!

Proje, girişimcilik ve sosyal uyum faaliyetleri yoluyla Türkiye'de mülteci ve yerel girişimcilerin niteliklerini artırmayı ve onlara fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında girişimlerin iş kurma, iş kapasitesini geliştirme ve sürdürülebilirlik becerileri geliştirilecektir. Programa dahil olan girişimler için mentorlar eşliğinde yol haritaları oluşturulacaktır. Programda sektör uzmanları ile odak grup toplantıları, çalıştaylar, panel, eğitimler, mentor eşleştirmeleri, yatırımcı eşleştirmeleri, sosyal uyum faaliyetleri ve fuar ziyaretleri yer alacaktır. Proje kapsamında öncelikli olarak odaklanılan sektörler arasında tarım ve gıda sektörleri ile birlikte yeşil girişimciliği destekleyen sektörler yer alacaktır. Bununla birlikte başvuru tüm sektörlerde faaliyet gösteren girişimlere açıktır.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2023

Başvuru Linki: https://forms.gle/2g339SHrEFJMG21M9

grow-up